החוקים הרשמיים של תחרות לקראת שנה חדשה


תיאור קידום המכירות: תחרות לקראת שנה חדשה מתחילה ב-22 בנובמבר 2021 בשעה 09:00 UTC ומסתיימת ב-10 בינואר 2022 בשעה 23.59 UTC. התקופה תיקרא מעתה "תקופת הקידום". נותן החסות של הגרלה הזו הוא Novakid INC., 548 Market Street Suite 8291 San Francisco, CA 94104, support@novakidschool.com ("נותן חסות", "Novakid").


בהשתתפות בהגרלות, כל משתתף מקבל ומסכים ללא תנאי למלא כללים רשמיים אלה ואת החלטותיו של נותן החסות, שיהיו סופיים ומחייבים מכל הבחינות. נותן החסות אחראי לאיסוף, הגשה או עיבוד של ערכים ולניהול הכולל של ההגרלה. על המשתתפים לפנות אך ורק לנותן החסות בכל שאלה, הערה או בעיה הקשורה להגרלה.


זכאות: פתוח לתושבי מדינת ישראל שגילם 18 לפחות. שימו לב שהנ"ל לא מכסה את הילדים אלא את ההורים.


נושאי המשרה, הדירקטורים, המנהלים והעובדים של נותן החסות, סניפיו, חברות הבנות והחברות הנלוות שלו, כמו גם קרובי משפחה ו(או) אנשים החיים עם אנשים אלה אינם זכאים להשתתף בהגרלה. הגרלה זו כפופה לכל החוקים והתקנות הפדרליים, הממלכתיים והמקומיים הרלוונטיים והיא בטלה היכן שהיא אסורה או מוגבלת בחוק.


אנשים שהפנו את חבריהם ל-Novakid ("מפנה") ואנשים שיצרו חשבון דרך המפנה ("מופנים") יוכלו להשתתף תחרות לקראת שנה חדשה בהתאם לכללים הרשמיים הללו.


:פרסים


הפרס הגדול: 20 זוכים יקבלו אייפון 13

הפרס הגדול: 20 זוכים יקבלו IPAD 10X

פרס מובטח למפנים: שוברי AMAZON בשווי 50 ₪


יחולק רק פרס גדול אחד לכל אדם. גם מפנים וגם מופנים זכאים לזכות בפרס הגדול. המפנים והמופנים ישתתפו באמצעות קוד המפנים. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. אין צורך ברכישה או תשלום מכל סוג כדי להשתתף בהגרלה. רכישה לא משפרת את סיכוי הזכייה.


כרטיסי מתנה ותעודות מתנה כפופים לתנאים וההגבלות של המנפיק. לא ניתן להעביר פרסים, לממש אותם במזומן או להחליפם על ידי הזוכה. נותן החסות שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להעניק פרס חלופי בעל ערך שווה או גדול יותר אם פרס המתואר בכללים רשמיים אלה אינו זמין או לא ניתן להענקה, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא. נותן החסות אינו נותן התחייבות או אחריות לגבי המראה, הבטיחות או הביצועים של כל פרס המוענק. סייגים, תנאים ומגבלות עשויים לחול. נותן החסות לא יחליף כל פריט פרס שאבד או נגנב.


כל המסים, העמלות וההיטלים הפדרליים, הממלכתיים ו/או המקומיים הם באחריותו הבלעדית של הזוכה בפרס, אם הם אינם סותרים את החקיקה של המדינה שבה נערכת ההגרלה. אחרת, עלויות אלו מוקצות בהתאם לחקיקה כאמור. אי עמידה בכללים הרשמיים תגרום לחילוט הפרס.


:איך להיכנס


היכנסו להגרלה במהלך תקופת הקידום באופן מקוון על ידי הפנייה מוצלחת של החברים שלכם על ידי ביצוע השלבים המתוארים ב- אתר האינטרנט. ברגע שהחבר שלכם רושם את החשבון שלו עם קישור ההפניה או הקוד שלכם, גם אתם בתור המפנים וגם החבר שלכם בתור המופנה תיכנסו בהצלחה להגרלת חג המולד של Novakid.


אם החבר שלכם שוכח להשתמש בקישור ההפניה או בקוד שלכם בעת יצירת חשבון, עליו להעביר את הבעיה לשירות הלקוחות, מנקודה זו צוות Novakid יזין באופן ידני את קישור ההפניה. למטרות ההשתתפות בהגרלה, גם המפנה וגם המופנה מסכימים להפוך לחלק מההגרלה לאחר שהם שיתפו את הקודים שלהם לשימוש ועל ידי שימוש בקוד ההפניה לפתיחת חשבון והשלמת שיעור ניסיון בהתאמה.


אם, מסיבה כלשהי, המפנה או המופנה לא מעוניינים להיכנס לתחרות לקראת שנה חדשה, עליהם להודיע ל-Novakid שהם אינם מעוניינים להשתתף בתחרות לקראת שנה חדשה. ברגע שזה נעשה, האנשים המבקשים זאת לא ייכללו בתחרות לקראת שנה חדשה. פעולה זו אינה הפיכה.


בחירת הזוכים: הזוכים בהגרלה ייבחרו בהגרלה אקראית מבין כל המועמדויות הכשירות שיתקבלו במהלך תקופת המבצע. הזוכים יוכרזו בשני תאריכים נפרדים בחשבונות האינסטגרם האזוריים המקומיים על ידי נותן החסות, שהחלטותיו סופיות. ההכרזה על תאריכי הגרלות הפרס היא כדלקמן:


במהלך ה-21-27 בדצמבר 2021, ה-IPHONE 13 יחולק בין החשבונות הזוכים.

במהלך 3 בינואר - 10 בינואר 2022, IPAD 10X יחולק בין החשבונות הזוכים.


סיכויי הזכייה ישתנו בהתאם למספר המועמדויות הכשירות שיתקבלו.


:הודעת הזוכה


הזוכה יקבל הודעה באימייל בכתובת המייל שסופקה בעת ההרשמה ל אתר האינטרנט של Novakid ומשויכת לחשבון שלו. על הזוכה לקבל פרס באימייל לפי הנחיות החסות תוך שבעה (7) ימים קלנדריים מההודעה. נותן החסות אינו אחראי לכל עיכוב או אי קבלת הודעה מכל סיבה שהיא, לרבות חשבונות אימייל לא פעילים, קשיים טכניים הקשורים אליהם, או חוסר יכולת של המנצח לעקוב בצורה ראויה אחר חשבון אימייל כלשהו.

כל הפרסים יישלחו לכתובת הבית של הזוכים, עליהן יודיעו ל-Novakid לאחר קבלת המייל. הזוכה אחראי באופן מוחלט להכריז על כתובת הבית הנכונה ו-Novakid אינה נושאת באחריות לכתובות בית מוטעות. כל הודעה על זוכה שלא הגיב או על פרס שהוחזר כבלתי ניתן למסירה עלולה לגרום לחילוט הפרס. החלפה או העברה של פרס אינה מותרת, אלא על ידי נותן החסות.


כל התוצאות יפורסמו גם בחשבונות האינסטגרם המקומיים המקבילים של Novakid. כל המשתתפים המעוניינים לקבל את החדשות והעדכונים על תחרות לקראת שנה חדשה חייבים לעקוב אחר ההודעה דרך חשבון האינסטגרם המקומי.


פרטיות: כל מידע אישי שיסופק על ידכם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של נותן החסות המפורסמת פה. על ידי כניסה להגרלות, אתם מעניק רשות לנותן החסות לשתף את כתובת האימייל שלכם ומידע אישי מזהה אחר עם השותפים, הסוכנים ו/או ספקי השירותים של Novakid לצורך ניהול ולצורך השלמת משלוח הפרסים. אתם נותן את רשותכם לפרסם את התוצאות והמידע על הזוכים בהגרלה באתר האינטרנט של נותן החסות, בחשבונות המדיה החברתית ובאמצעים אחרים הדרושים כדי למלא את חובתו ליידע את המשתתפים והציבור.


הגבלת אחריות: נותן החסות אינו נושא באחריות או חבות עבו

(א) כל מידע הזנה שגוי או לא מדויק, או עבור כל שידורי נתונים אלקטרוניים פגומים או כושלים; (ב) כל גישה בלתי מורשית, או גניבה, השמדה או שינוי של ערכים בכל נקודה בהפעלת הגרלה זו; (ג) כל תקלה טכנית, כשל, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או תקלה בקו תקשורת, ללא קשר לסיבה, בכל הקשור לציוד, מערכות, רשתות, קווים, לוויינים, שרתים, מצלמה, מחשבים או ספקים המשמשים בכל היבט של פעולת ההגרלה; (ד) חוסר נגישות או חוסר זמינות של כל רשת או שירות אלחוטי, האינטרנט או האתר או כל שילוב ביניהם; (ה) שירות אינטרנט, אלחוטי או קווי מושעה או מופסק; או (ו) כל פציעה או נזק למשתתף או למחשב או למכשיר הנייד של המשתתף או של כל אדם אחר אשר עשוי להיות קשור או כתוצאה מכל ניסיון להשתתף בהגרלה.


אם, מסיבה כלשהי, ההגרלה אינה מסוגלת לפעול כמתוכנן מסיבות שעשויות לכלול, ללא הגבלה- הדבקה על ידי וירוס מחשב, שיבוש, התערבות בלתי מורשית, הונאה, כשלים טכניים או כל גורם אחר שעלול להשחית או להשפיע על הממשל, אבטחה, הגינות, יושרה או התנהגות נאותה של הגרלה זו, נותן החסות שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל, לסיים, לשנות או להשעות את ההגרלה כולה או חלקה.


באירוע כזה, נותן החסות ישעה לאלתר את כל ההגרלות והפרסים, ונותן החסות שומר לעצמו את הזכות להעניק את כל הפרסים שנותרו באופן שייחשב הוגן וצודק על ידי נותן החסות. לנותן החסות לא תהיה כל אחריות נוספת כלפי כל משתתף בקשר להגרלה. במקרה שהוראה כלשהי בכללים רשמיים אלה תהיה פסולה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, התקפות, החוקיות והאכיפה של שאר ההוראות לא יושפעו או ייפגעו בשום צורה והוראה כזו תהיה חסרת תוקף רק בהיקף של חוסר תוקף שכזה, אי חוקיות או אי אכיפה.


ניתן לתקן כללים רשמיים אלה בכל עת על ידי נותן החסות ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שתיקונים כאלה נחוצים על מנת להבטיח התנהגות תקינה ובטוחה של ההגרלה, וכדי למנוע שימוש לרעה או