NOVAKID YENİ YIL ÇEKİLİŞİ RESMİ KURALLARI


1. TANITIM AÇIKLAMASI: Novakid Yeni Yıl Çekilişi 22 Kasım 2021 09.00 UTC'de başlar ve 10 Ocak 2022 23.59 UTC'de biter. Bu bundan böyle “Promosyon Dönemi” olarak alınacaktır. Bu Çekilişin sponsoru Novakid INC., 548 Market Street Suite 8291 San Francisco, CA 94104, support@novakidschool.com ("Sponsor", "Novakid")'dir.

Çekilişlere katılarak, her katılımcı koşulsuz olarak bu Resmi Kurallara ve her bakımdan nihai ve bağlayıcı olacak Sponsor kararlarına uymayı ve bunlara sadık kalmayı taahhüt eder. Sponsor, girişlerin toplanmasından, sunulmasından veya işlenmesinden ve Çekilişin genel yönetiminden sorumludur. Katılımcılar, Çekilişlerle ilgili herhangi bir soru, yorum veya sorunla ilgili olarak yalnızca Sponsora danışmalıdırlar.

2. UYGUNLUK: Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve en az 18 yaşında olan kişilere açıktır. Lütfen bu çekilişin çocukları değil ebeveynleri kapsadığını unutmayın.

Sponsor, şubeleri, iştirakleri ve bağlı şirketlerinin yetkili, direktör, yönetici ve çalışanları ile bu kişilerle birlikte yaşayan yakın akraba ve (veya) kişiler çekilişe katılamazlar. Bu Çekiliş, yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere tabidir ve yasalarca yasaklanmış veya kısıtlanmış yerlerde geçersizdir.

Novakid'e arkadaşlarını yönlendiren ("Yönlendiren") ve Yönlendiren aracılığıyla hesap oluşturan kişiler ("Yönlendirilen"), Resmi Kurallara göre Novakid Yeni Yıl Çekilişine katılabilecektir.

3. ÖDÜLLER:

Büyük Ödül: 20 kişi IPHONE 13 kazanacak
Büyük Ödül: 20 kişi IPAD 10X kazanacak
Yönlendirenler için garantili ödül: 100 TL değerinde Trendyol kuponu

Kişi başına sadece bir Büyük Ödül verilecektir. Hem Yönlendirenler hem de Yönlendirilenler Büyük Ödülü kazanmaya hak kazanır. Yönlendirenler ve Yönlendirilenler, Yönlendiren kodu ile katılacaklardır. Katılım ücretsizdir. Çekilişe katılmak için herhangi bir satın alma veya ödeme gerekli değildir. Satın alım yapmak, kazanma şansını artırmaz.

Hediye kartları ve hediye sertifikaları, verenin hüküm ve koşullarına tabidir. Ödüller devredilemez, nakde çevrilemez veya kazanan tarafından değiştirilemez. Sponsor, Resmi Kurallarda açıklanan bir ödülün herhangi bir nedenle tamamen veya kısmen kullanılamaması veya verilememesi durumunda, eşit veya daha büyük değerde bir yedek ödül verme hakkını tamamen ve mutlak takdir yetkisinde saklı tutar. Sponsor, verilen herhangi bir ödülün görünümü, güvenliği veya performansı ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Kısıtlamalar, koşullar ve sınırlamalar geçerli olabilir. Sponsor, kaybolan veya çalınan ödül öğelerini değiştirmeyecektir.

Çekilişin düzenlendiği ülkenin mevzuatına aykırı değilse, tüm federal, eyalet ve/veya yerel vergiler, ücretler ve ek ücretler ödül kazananın sorumluluğundadır. Aksi takdirde bu masraflar bu mevzuata göre tahsis edilir. Resmi Kurallara uyulmaması, ödülün kaybedilmesine neden olacaktır.

4. KATILMA ŞEKLİ:

Web sitesinde açıklanan adımları yerine getirip arkadaşlarınızı başarıyla önererek Promosyon Dönemi boyunca çevrimiçi Çekilişe katılın. Arkadaşınız Tavsiye bağlantınız veya kodunuzla hesabını açtığında hem Yönlendiren olarak siz hem de Yönlendirilen arkadaşınız Novakid Yeni Yıl Çekilişine başarıyla katılmış olacaksınız.

Arkadaşınız hesap oluştururken Yönlendirme bağlantınızı veya kodunuzu kullanmayı unutursa, sorunu Novakid ekibinin Yönlendirme bağlantısını manuel olarak gireceği müşteri hizmetlerine açıklamalıdır. Çekilişe katılmak amacıyla hem Yönlendiren hem de Yönlendirilen, kullanılacak kodlarını paylaştıklarında ve sırasıyla hesap açmak ve deneme dersini tamamlamak için Yönlendirme kodunu kullanarak çekilişin bir parçası olmayı kabul ederler.

Herhangi bir nedenle Yönlendiren veya Yönlendirilen Novakid Yeni Yıl Çekilişine katılmak istemezlerse, Novakid'e Novakid Yeni Yıl Çekilişine katılmak istemediklerini bildirmelidirler. Bu bildiri yapıldıktan sonra, dileyen kişiler Novakid Yeni Yıl Çekilişinden çıkarılacaklardır. Bu işlem geri ALINAMAZ.

5. KAZANAN SEÇİMİ: 

Çekilişin Kazananları, Promosyon Dönemi boyunca alınan tüm uygun girişler arasından rastgele bir çekilişle seçilecektir. Kazananlar, kararları kesin olan Sponsor tarafından yerel bölgesel Instagram hesaplarında iki ayrı tarihte duyurulacaktır. Ödül çekiliş tarihlerinin duyurusu aşağıdaki gibidir:

21-27 Aralık 2021 tarihleri arasında kazanan hesaplara IPHONE 13 dağıtılacaktır.
3 Ocak - 10 Ocak 2022 tarihleri arasında kazanan hesaplara IPAD 10X dağıtılacaktır.

Kazanma oranları, alınan uygun girişlerin sayısına bağlı olarak değişecektir.

6. KAZANAN BİLDİRİMİ:

Kazanan, Novakid'in web sitesine kaydolurken verilen ve hesabıyla ilişkilendirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta ile bildirilecektir. Kazanan, bildirimden sonraki yedi (7) takvim günü içinde Sponsor tarafından belirtildiği şekilde e-posta yoluyla ödülü kabul etmelidir. Sponsor, etkin olmayan e-posta hesap(lar)ı, bunlarla ilişkili teknik zorluklar veya Kazanan'ın herhangi bir e-posta hesabını yeterince izleyememesi dahil olmak üzere herhangi bir nedenle bildirim almama veya gecikmesinden sorumlu değildir.

Tüm ödüller kazananların ev adreslerine gönderilecek ve e-postayı aldıktan sonra Novakid'i bilgilendireceklerdir. Doğru ev adresinin bildirilmesi tamamen kazananın sorumluluğundadır ve Novakid, yanlış beyan edilen ev adresleri için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir kazanan bildirimine cevap verilmemesi veya teslim edilemediği için iade edilmesi, ödülün kaybedilmesine neden olabilir. Sponsor dışında ödülün değiştirilmesine veya devredilmesine izin verilmez.

Tüm sonuçlar ayrıca ilgili yerel Novakid Instagram hesaplarında duyurulacaktır. Novakid Yeni Yıl Çekilişi ile ilgili haberleri ve güncellemeleri almak isteyen tüm katılımcılar, duyuruyu yerel Instagram hesabı üzerinden takip etmelidir.

7. GİZLİLİK: Tarafınızdan sağlanan tüm kişisel bilgiler, Sponsorun burada yayınlanan gizlilik politikasına tabi olacaktır. Çekilişlere girerek, Sponsora e-posta adresinizi ve diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi yönetim ve ödül gerçekleştirme ve teslimat amacıyla Novakid'in ortakları, acenteleri ve/veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşma izni vermiş olursunuz. Çekilişin kazananları ile ilgili sonuçları ve bilgileri Sponsor'un web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve katılımcıları ve kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli diğer yollarla yayınlamak için izin veriyorsunuz.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: Sponsor aşağıdakiler için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez:
 (a) herhangi bir yanlış veya hatalı giriş bilgisi veya herhangi bir hatalı veya başarısız elektronik veri iletimi; (b) ​​çekilişin işleyişinin herhangi bir noktasında girişlere yetkisiz erişim veya hırsızlık, imha veya değişiklik; (c) herhangi bir ekipman, sistem, ağ, hat, uydu, sunucu, kamera, bilgisayarla ilgili olarak, herhangi bir teknik arıza, bozukluk, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletimde gecikme veya iletişim hattı arızası veya Çekilişin herhangi bir aşamasında kullanılan sağlayıcılar; (d) herhangi bir ağın veya kablosuz hizmetin, internetin veya web sitesinin veya bunların herhangi bir kombinasyonunun erişilemezliği veya kullanılamaması; (e) internet, kablosuz veya sabit hatlı telefon hizmetinin askıya alınması veya durdurulması; veya (f) çekilişe katılma girişiminden kaynaklanabilecek veya katılımcının veya başka bir kişinin bilgisayarında veya mobil cihazında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma veya hasar.

Herhangi bir nedenle, Çekiliş, bilgisayar virüsü bulaşması, kurcalama, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar veya yönetimi bozabilecek veya etkileyebilecek diğer herhangi bir neden dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, planlandığı gibi çalışamıyorsa, çekilişin güvenliği, adaleti, bütünlüğü veya uygun şekilde yürütülmesi durumunda Sponsor, çekilişi tamamen veya kısmen iptal etme, sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Böyle bir durumda, Sponsor tüm çekilişleri ve ödül ödüllerini derhal askıya alacaktır ve Sponsor, kalan ödülleri Sponsor tarafından adil ve hakkaniyetli kabul edilen bir şekilde verme hakkını saklı tutar. Sponsor, Çekiliş ile bağlantılı olarak herhangi bir katılımcıya karşı başka bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bu Resmi Kurallardaki herhangi bir hükmün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, kanuniliği ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacak ve söz konusu hüküm ancak bu geçersizlik ölçüsünde etkisiz kalacaktır.

Resmi Kurallar, Çekilişin düzgün ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve özellikle kötüye kullanımı veya sahtekarlığı önlemek için gerekli olması koşuluyla, Sponsor tarafından herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.